Prosta animacja 3D budynku wykonanego z kontenerów. Jest to rozwinięcie projektu statycznej wizualizacji 3D, którą można obejrzeć jako jedną z naszych prac.
Więcej animacji 3D znajdziesz tutaj https://zapleczegraficzn...

Fetching comments...

Post a comment