เจมส์ เว้ยเห้ย

Trivia: อย่าหยุดฝันถ้าหัวใจอยากเดินต่อ